PRIVACYVERKLARING

INTRODUCTIE

Hier bij LivePartners is onze kijk op onze klanten en hun privacy er een van volledige duidelijkheid, die begint met een Privacybeleid dat in gewone taal is opgesteld. Wij willen dat onze klanten volledig op de hoogte zijn van de manier waarop hun informatie verzameld, gebruikt en bewaard wordt, zonder te verzanden in verwarrend jargon en ellenlange kleine lettertjes.

Als u nieuw bent bij LivePartners, of al een tijdje bij ons bent maar al tijden niet meer naar de AV gekeken hebt, is het belangrijk dat u dit beleid eens leest, en ervoor zorgt dat u alles begrijpt. Zolang u een LivePartners-account bij ons hebt, raden wij onze bestaande klanten aan regelmatig te controleren of er updates zijn, om op de hoogte te blijven van eventuele veranderingen. Als wij ooit grote veranderingen in het beleid aanbrengen, zullen wij contact met u opnemen en u dat laten weten.

Door dit Privacybeleid te aanvaarden, bevestigt u dat u volledig gelezen en begrepen hebt hoe uw persoonlijke informatie door LivePartners gebruikt wordt, zoals in dit beleid uiteengezet wordt.

WIE ZIJN WIJ

Verwijzingen in dit privacybeleid naar 'LivePartners', 'wij', 'ons' of 'onze' hebben betrekking op Global Interactive Marketing On-line Limited, 1 Boundary Row, London, SE1 8HP, United Kingdom.

LivePartners bepaalt de doeleinden van en de middelen voor de verwerking van uw informatie.

CONTACTGEGEVENS

Voor vragen over uw persoonsgegevens of over de manier waarop wij die verwerken, neemt u simpelweg contact op via [email protected]

Nuttige informatie over hoe u uw rechten kunt uitoefenen, vindt u in de rubriek 'Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens' hieronder.

INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN

De persoonlijke informatie ('Persoonsgegevens') over u die wij verzamelen, bestaat uit:
● Informatie die u ons verstrekt tijdens het registratieproces voor een van onze producten en diensten ('Diensten') en alle aanvullende informatie die u verstrekt tijdens uw gebruik van onze Diensten, bijvoorbeeld op forums, chatrooms, commentaarsecties of in reactie op quizzen en vragenlijsten
● Uw interacties met ons Klantenserviceteam en onze Accountmanagers (bijvoorbeeld e-mails)
● Details van alle transacties die u met ons uitvoert, zoals betalingen, opnames en weddenschappen
● Details van uw deelname aan onze enquêtes of promoties en uw communicatie via onze Diensten, inclusief onze social media-kanalen
● Gegevens van het apparaat dat u gebruikt om de Diensten te openen en te gebruiken. Bijvoorbeeld mobiele netwerkinformatie, locatiegegevens, IP-adres, browsertype, hardwaremodel, besturingssysteem en versie, software en unieke apparaatidentificatie
● Uw reacties op marketingcampagnes

INFORMATIE DIE WIJ VERZAMELEN WANNEER U ONZE ADVERTENTIESERVER GEBRUIKT

● Verwijzer - browserverwijzer - het adres van de webpagina (d.w.z. de URL)
● Datum en tijd van indruk en klik
● Bannerzone/code waarop geklikt is
● Banner die bij de bannerzone hoort
● Affiliate website die eigenaar is van de bannerzone
● Product ID van de banner
● Taal - ISO-taalcode, taal van de browser
● Land - ISO-code van het land van de bezoeker
● Telling - het aantal vertoningen en kliks
● Aangepaste velden
● Uw locatiegegevens - IP-adres-locatie

HOE WE UW GEGEVENS GEBRUIKEN

Wij gebruiken de gegevens die wij van u verzamelen om onze diensten te verlenen, te onderhouden, te beschermen en te verbeteren, om nieuwe diensten te ontwikkelen en om LivePartners en uzelf te beschermen. Wij gebruiken deze informatie ook om u aangepaste content aan te bieden, zoals meer relevante promotieaanbiedingen.

Wij gebruiken uw gegevens voor het volgende:
● Instellen, valideren en beheren van uw account.
● Verbeteren van de klantenservice en -training.
● Verifiëren van uw identiteit.
● Verwerken van betalingsinformatie.
● Doorgeven van informatie over uw account en diensten.
● Ervoor zorgen dat u de versie van LivePartners gebruikt die overeenkomt met uw locatie.
● Verbeteren van uw ervaring met de website, door een product en dienst aan te bieden die relevant zijn voor uw interesses. Dit is nodig met het oog op onze legitieme belangen bij het leveren of presenteren van relevante inhoud aan onze klanten.
● Promoten van marketing en evenementen (tenzij u besluit uw toestemming daarvoor in te trekken, wat u kunt doen via uw account. Het kan tot 48 uur duren voordat de wijzigingen die u in uw marketingvoorkeuren aanbrengt, volledig verwerkt zijn).
● Evalueren en beheren van eventuele risico's voor ons bedrijf.
● Onderzoeken en diagnosticeren van onze interne systeemproblemen om onze websites en hun functies te ontwikkelen en te verbeteren.
● Naleven van licenties en wettelijke verplichtingen, zoals Verantwoord gokken, Anti-witwaspraktijken, Leeftijdsverificatie, Fraudepreventie en het waarborgen van de integriteit van sportevenementen.
● Andere doeleinden: Wij kunnen verplicht zijn om persoonlijke informatie te gebruiken en te bewaren voor verliespreventie en om onze rechten, privacy, veiligheid, eigendom of die van andere personen te beschermen in overeenstemming met onze legitieme belangen.

Tenzij u ons vooraf schriftelijk toestemming geeft en/of u zich niet afmeldt voor marketingcommunicatie, zullen wij uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden verwerken zoals wij dat nodig achten met het oog op onze rechtmatige belangen bij het promoten van onze producten en diensten.

UW RECHTEN I.V.M. UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Wij zullen u op de hoogte brengen als u een van uw rechten krachtens de Algemene gegevensbeschermingsverordening wilt uitoefenen, waaronder:

● Intrekking van uw eerder verleende toestemming; dit zal echter geen eerder toegekende processen ongeldig maken.
● Het indienen van een klacht bij een relevante toezichthoudende autoriteit.
● Toegang tot uw Persoonsgegevens die wij bewaren of verwerken.
● De correctie van Persoonsgegevens die onjuist of verouderd zijn.
● Het wissen van Persoonsgegevens die wij verwerken, wanneer er geen dwingende reden is om ze te blijven verwerken.
● Beperking van de verwerking van uw Persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden.
● Het recht op gegevensoverdraagbaarheid, dat u in staat stelt om ons te vragen sommige van uw Persoonlijke Gegevens aan u of aan een ander door u aangewezen bedrijf te verstrekken.
● Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens wanneer wij dat doen voor onze eigen legitieme belangen, hoewel wij uw gegevens kunnen blijven verwerken wanneer er dwingende legitieme redenen zijn of in verband met eventuele rechtsvorderingen.
● Het recht om niet te worden onderworpen aan een besluit dat volledig door een geautomatiseerd proces is genomen. Dit betekent dat u kunt verzoeken dat wij een persoon bij het besluitvormingsproces betrekken.

INFORMATIE VAN DERDEN

Wij kunnen ook informatie over u verzamelen bij derden, zoals onze partners, dienstverleners en openbaar toegankelijke websites, om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen. Zo blijven de gegevens actueel en nauwkeurig, krijgt u producten en diensten die relevant zijn voor uw interesses en wordt uw ervaring verbeterd.

MET WIE DELEN WIJ DEZE GEGEVENS

Wij kunnen uw persoonlijke informatie delen met de volgende organisaties om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen:

● Wetshandhavingsinstanties, regelgevende instanties en andere autoriteiten
● Kredietinformatiebureaus
● Bureaus voor fraudepreventie
● Bureaus voor identiteitscontrole
● Sportbestuursorganen
● Organisaties die u bij ons introduceren
● Derden die u ons vraagt (of toestemming geeft) om uw gegevens met ons te delen

BEWARINGSTERMIJN

Wij zullen ervoor zorgen dat uw Persoonsgegevens beschermd zijn en alleen voor aanvaardbare doeleinden gebruikt worden. Wij zullen uw gegevens bewaren zolang u bij ons klant blijft.

Als u geen klant meer bij ons bent, zullen wij uw gegevens zo lang bewaren als minimaal nodig is om te voldoen aan elk doel dat in dit beleid wordt uiteengezet en aan alle relevante wettelijke of reglementaire verplichtingen.

Voor de niet-gereglementeerde jurisdicties, waar wij niet onderworpen zijn aan wettelijke of reglementaire verplichtingen en wij geen reden van risicobeheer hebben om uw gegevens langer te bewaren, zullen uw gegevens niet langer bewaard worden dan 7 jaar nadat uw rekening gesloten is. Wij wijzen u erop dat wij in bepaalde omstandigheden verplicht kunnen zijn uw informatie voor onbepaalde tijd te bewaren (bijvoorbeeld krachtens onze procedures inzake verantwoord gokken en zelfuitsluiting). Wij zullen al het nodige doen om ervoor te zorgen dat de privacy van de informatie gedurende de volledige periode van bewaring gehandhaafd blijft.

BEVEILIGING

Wij begrijpen dat online veiligheid en gegevensbescherming voor al onze klanten van vitaal belang zijn, en daarom is het voor ons belangrijk dat u vertrouwen heeft in de veiligheid van uw persoonlijke gegevens voordat u een account registreert. Wij verbinden ons ertoe veiligheidsmaatregelen te nemen om uw gegevens te beschermen tegen toegang door onbevoegden en om accidentele of onwettige verwerking, onthulling, vernietiging, verlies, wijziging en beschadiging te voorkomen. Onze technologische beveiligingsoplossingen zijn zeer geavanceerd en vallen onder een volwassen kader.

Onze aanpak is gericht op het voorkomen van risico's. Om ons daarbij te helpen, passen wij robuuste procedures en technologieën toe om de gevolgen van eventuele incidenten te beperken. Aangezien de beveiliging van sommige communicaties via het internet niet volledig veilig is, kunnen wij de volledige veiligheid van alle informatie die u via uw internetverbinding bekendmaakt, niet garanderen. U aanvaardt de implicaties van het gebruik van het internet voor de veiligheid en LivePartners aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe schade, gevolgschade, incidentele schade, indirecte schade of schadevergoeding die uit een dergelijk voorval voortvloeit.

Wijzigingen in ons privacybeleid

Wij kunnen dit beleid van tijd tot tijd bijwerken, dus gelieve het regelmatig te bekijken. Als er wezenlijke veranderingen in dit Privacybeleid worden aangebracht, zullen wij redelijke inspanningen leveren om u daarvan vooraf op de hoogte te brengen via e-mail, mededelingen op onze website of andere overeengekomen communicatiekanalen. Wij zullen de wijzigingen vooraf aan u meedelen, zodat u voldoende tijd hebt om de wijzigingen te overwegen en te begrijpen voordat ze van kracht worden.

Wij zullen geen wezenlijke veranderingen in het Privacybeleid doorvoeren zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Als u de wijzigingen in het Privacybeleid niet aanvaardt, of de wijzigingen niet op tijd aanvaardt, kunnen wij u misschien sommige of alle producten en diensten niet meer blijven leveren.

COOKIEBELEID

LivePartners heeft het recht om cookies te gebruiken om onze diensten te verbeteren.

Cookies kunnen gebruikt worden als een middel om informatie van een webserver te verzamelen voor de bovengenoemde doeleinden na het gebruik van de website door een klant. Als u zich bij ons registreert, of als u de Website blijft gebruiken, stemt u in met ons gebruik van cookies.

Er wordt informatie opgeslagen door cookies die naar de harde schijf van uw computer worden overgebracht. Deze informatie helpt ons de website te verbeteren en een superieure en meer gepersonaliseerde dienst te leveren. Sommige van de cookies die wij gebruiken zijn essentieel voor de werking van de website.

Indien u reeds op uw computer opgeslagen cookies wenst te verwijderen of de cookies die uw surfgedrag op de website bijhouden wenst te stoppen, kunt u dat doen door uw bestaande cookies te verwijderen en/of de privacy-instellingen van uw browser te wijzigen om cookies te blokkeren (dit proces varieert naargelang de browser die u gebruikt).

Wilt u meer informatie over hoe u dit kunt doen, kijk dan op www.allaboutcookies.org. Gelieve er nota van te nemen dat het wissen van onze cookies of het uitschakelen van onze toekomstige cookies betekent dat u geen toegang meer kunt krijgen tot bepaalde delen of functies van de website.

Meer informatie over cookies vindt u ook in onze Algemene Voorwaarden.

Deze privacy- en cookieverklaring zijn voor het laatst bijgewerkt op 01 maart 2022

Contact Us

LIVEPARTNERS

1 Boundary Row
London, SE1 8HP
United Kingdom

Facturatie en betalingen:

[email protected]

[email protected]